Inschrijven

Inschrijven kan steeds in de maanden aug/sept en na onze jaarlijkse voorstelling.

in september kan u ervoor kiezen om uw kind tijdens de balletles in te schrijven en daar ook contant te betalen.

U kan er echter ook voor kiezen om online in te schrijven en per overschrijving te betalen.
U dient dan het inschrijvingsformulier aan te vullen en te versturen. We vragen u ook om de medische fiche af te drukken en ingevuld mee te geven naar de balletles.

Wie niet op jaarbasis betaalt, dient het lidgeld voor trimester 2 en 3 sowieso per overschrijving te betalen. (we aanvaarden geen cash inschrijvingsgeld in onze lessen gedurende het dansjaar).

OPGELET: LUNATICA HEEFT NIEUWE REKENINGNUMMERS!

De betaling gebeurt voor de leden van Tielt en Harelbeke op het rekeningnummer IBAN BE58 0018 2468 4679.

Leden die wensen in te schrijven in de afdeling Zulte, schrijven over op het rekeningnummer IBAN BE 47 0018 2468 4780.

Als mededeling vermeldt u: naam-groep-afdeling.

Na inschrijving ontvangt uw kind tijdens de balletles de lidkaart en alle nodige documenten.

Nieuwe leerlingen raden wij wel aan om eerst contact op te nemen met de hoofdverantwoordelijke van de afdeling. Zo komen zij zeker in de juiste groep terecht. Nieuwe leerlingen kunnen ook steeds gratis enkele proeflessen volgen.

Lidgeld:
Het lidgeld omvat het lesgeld, de verzekering en voor elke nieuwe leerling een balletgadget.

  • 1e trimester : 60 euro
  • 2e trimester : 50 euro
  • 3e trimester : 45  euro

Het inschrijvingsgeld kan u ook op jaarbasis betalen. Hiervoor krijgt u een korting van 5 euro en betaalt u dus 150 euro.
Wie meerdere lessen wil volgen, kan dit mits een extra bijdrage van 15 euro per trimester per extra les. 


Vanaf het derde gezinslid dat ingeschreven wordt, krijgt u 50 % korting

Wij willen u er ook op wijzen dat een fiscale tegemoetkoming van de mutualiteit mogelijk is. U kan hiervoor een formulier afhalen bij uw mutualiteit, dat dan door ons ingevuld wordt.