Medische Steekkaart

Bij inschrijving bij Balletschool 'Lunatica' krijgt uw kind meteen een individuele verzekering via de Gezinssportfederatie vzw, waarbij onze balletschool is aangesloten. Hierdoor is uw kind verzekerd op weg naar, tijdens en op terugweg van elke activiteit die door de balletschool georganiseerd wordt (op voorwaarde dat de kortste weg naar de activiteit of terugweg naar huis wordt genomen). De Gezinssportfederatie vraagt om van elke verzekerde een medische steekkaart in te vullen. De steekkaart is vertrouwelijk en wordt ook door de lesgevers van Balletschool 'Lunatica' gebruikt om over alle nodige informatie van de leerlingen te beschikken, zodat er op een veilige manier naar hartelust kan gedanst worden!


Gelieve deze medische steekkaart af te drukken, in te vullen en bij de eerste les mee te brengen.

 

Alvast hartelijk bedankt en tot binnenkort!!

 

Hartelijke groeten

 

Het lunatica-team