D'Arcy Couckuyt darcypose

  • Assistent-lesgever:

  • PTB T

Ik was 5 jaar toen ik voor het eerst naar de balletles ging. Een vriendinnetje van mij deed ballet en wou graag eens dat ik mee zou gaan...

Tot op vandaag heb ik er nog geen seconde spijt van!

Ballet is echt iets voor mij! Elke week verlangde ik om te dansen in de 'paarse' zaal.

Nu, 12 jaar later, verlang ik nog steeds. Eén uurtje in een week werden twee uurtjes.. en die twee uurtjes werden later drie uurtjes...

Dit jaar dans ik 3 dagen in een week. Dinsdag, vrijdag en zondag. Op dinsdag geef ik graag les aan de gemotiveerde balladies en pointica's van Tielt!

De andere dagen geef ik mezelf voor de volle 100% in de VIBlessen.

Van stoppen is zeker nog geen sprake! Mijn hobby is een echte passie geworden en dit wil ik graag aan zoveel mogelijk mensen doorgeven!