Wat zijn de tarieven bij Balletschool Lunatica?

 

  • Betalen op jaarbasis

- basisgroep jaartarief: 165 euro 

- extra groep jaartarief: 75 euro per groep 

  • Betalen per trimester

- basisgroep per trimester: 60 euro – 60 euro – 60 euro 

- extra groep per trimester: 30 euro – 30 euro – 30 euro 

  • Nog enkele weetjes

- familielessen zijn steeds een lessenreeks verspreid over 2 maanden: 25 euro per deelnemer

- vanaf derde gezinslid: derde gezinslid aan halve prijs

- mogelijkheid tot terugbetaling via mutualiteit

- vermits we werken met proeflessen, kan lidgeld niet teruggevorderd worden wanneer kinderen toch niet wensen aan te sluiten. Proeflessen zijn gratis, inschrijvingen lopen over trimester of op jaarbasis en zijn niet terugbetaalbaar tenzij medisch attest.

- al onze leden worden verzekerd bij GSF - gezinssportfederatie

TVL_3168.jpg